Sparerapport for denne måneden:
  • Netto inntekt kr 50000,-
  • Sparing denne måneden: kr 15.000,-
  • Sparing så langt i år: kr 50.000,-
  • Antall innlegg på bloggen denne måneden: 3
  • Vurdering av egen innsats: 6/10

Kommunale avgifter i desember og de sedvanlige julegavene gjorde at sparebeløpet ble vesentlig lavere enn «normalt» denne måneden. Noe mindre lønnsinntekt denne måneden virker også inn.