Økonomisk oppvåkning
Jim Rohn sier noe sånt som «one change, leads soon to another change», og for min del begynte det nå å bli synlig. Ut fra den positive erfaringen med kostomleggingen, kom jeg i en situasjon der jeg etter hvert spurte meg selv; hva mer kan jeg forandre for å forbedre måten jeg lever på og livet mitt?

At økonomi ble neste stoppested ble nesten naturlig. For hvem har vel ikke forbedrings-potensiale på det området? På privatøkonomi var Rohns beste anbefaling; «Keep strict accounts». Noe som fritt oversatt kan gjengis som at du skal følge med hvor pengene dine blir av.
Denne endringen for min del var ikke knyttet til å se på inntektsmuligheter, men i sin helhet å ta tak i mitt forbruk og forbruksmønster.
Det jeg først og fremst skjønte jeg måtte gjøre, var å få oversikt. Jeg hadde lite styring på pengene, og kortet ble brukt både sent og tidlig til alt mulig.
Det første jeg gjorde var å notere ned hver gang jeg brukte kortet. Etter en måned med statistikk var dommen klar – høyt forbruk, men faktisk allerede nå gjorde min «egenkontroll» med forbruket at jeg ble litt mer bevisst. Steget videre gikk på hvor pengene gikk, hva var nødvendig og hva som var «tull». Se for øvrig mitt innlegg der jeg utdyper hva jeg mener med nødvendige og unødvendige innkjøp i Want & Need.
Gradvis ble jeg smartere i alle ledd. Planlagte innkjøp, slå til på gode tilbud – unngå impulshandling. Og ikke minst kutte ut eller utsette unødvendige kjøp.
På en kort periode mer enn halverte jeg pengestrømmen ut av kontoen. Det morsomme var at dette rett og slett var motiverende, og mange av tipsene på bloggen min her er påfunn jeg fikk for å se hvor mye og hva jeg kunne spare inn på, ved rett og slett ved å være en slu og smart forbruker.
Så da var både kosthold og økonomi betraktelig forbedret. Stoppet vi der? Nei! Følg med for å få med deg del 3 i denne føljetongen!