Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 52 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 20 000,-
  • Sparing så langt i år kr 141 000,-
Nøkternt forbruk i november, kombinert med grei inntekt – gjør at kassen fylles med 20K til. Ekstra jobbing i november, samt halv skatt gjør prognosen for desember også god!
År
2014
2015
2016
Oppspart
50.000
132.000
141.000(169.000)
Akkumulert
Nytt akk. beløp
50.000
182.000
287.000(351.000)
201.000(227.000)