Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 58 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 19 000,-
  • Sparing i år kr 160 000,-
Tradisjonelle julegaveutgifter, men også goder som halv skatt gjør at desember også ble en godkjent sparemåned.

Oppsummert ble årets sparebeløp 160K, som omtrent 95% av sparemålet som ble satt i 2016, og som jeg betrakter som innenfor betegnelsen «godkjent». Således starter det nye spareåret 2017 med 220K på bok. Akkumulert beløp siden i fjor blir naturligvis ikke tilsvarende høyt ettersom 2016 ble et år med kontant bilkjøp.
År
2014
2015
2016
Oppspart
50.000
132.000
160.000(169.000)
Akkumulert
Nytt akk. beløp
50.000
182.000
342.000(351.000)
220.000(227.000)