En av de kjekke sidene ved å praktisere planlegging og organisering av livet og hverdagen, er å stake ut nye kurser og mål for framtiden. Å spå alt for langt fram kan være vanskelig, men å tenke litt på neste år, på slutten av året slik som nå er helt naturlig.

2016 ble et år litt som forventet, men med en del økonomiske grep som har preparert spareløypa for 2017 ganske bra. Konkret knyttes det store måneds-besparelser på følgende:

  • Ny rentebinding med netto utgiftsreduksjon på 1700 kroner
  • Anskaffet elbil gir drivstoffbesparelser på omtrent 800 kroner
  • I løpet av 2017 faller SFO-utgifter bort, som utgjør 1400 kroner
  • I løpet av 2017 vil jeg ta litt høyere husleie som vil utgjøre 300 kroner.
  • Avkastning på oppsparte midler vil bidra, estimert til et snitt på 500 kroner
Totalt utgjør dette omtrent 55000 kroner på et år – noe som gjør at sparemålet for 2017 kan settes vesentlig høyere enn i 2016. Med utgangspunkt i omtrent samme utsikter for inntekt i 2017 som i år, vil jeg si at et sparebeløp for 2017 bør kunne settes til 229.000,-. Skulle dette lykkes, vil akkumulert beløp i slutten av 2017 være nærmere en halv million kroner!

2017 er ikke tenkt som et spesielt år for større investeringer. Vedlikehold av bolig og bil vil dra noen kostnader, uten at det vil være av den tunge sorten. Når det gjelder avkastning, er foreløpig pengene satt på «bok», noe jeg har skrevet litt om i dette innlegget.

Her er jeg imidlertid villig til å tenke tanken om indeksfond, ev. sette noe i trygge aksjer – og dermed lage en portefølje av deler av oppsparte midler, tiltross for tankene jeg gjorde meg i det refererte innlegget i avsnittet over. Men ingen beslutning tatt, men det er godt mulig jeg dveler mer rundt dette i et senere blogginnlegg.

Oppsummert er jeg egentlig ganske fornøyd med 2016 som spareår. Jeg har klart å holde et nøkternt forbruk, samt gjort grep for å senke allerede lave utgifter enda lavere. Å kjenne tryggheten og valgfriheten som penger representerer har vokst seg sterkere gjennom året. At jeg på denne tiden neste år kanskje kan nærme meg en halv million kroner er en svært motiverende tanke for året som kommer – og når jeg har kommet så langt jeg har gjort – tror jeg faktisk det ikke det står på meg selv. Forutsatt at ikke ting utenfor min kontroll inntreffer blir kanskje 2017 det beste spareåret hittil i min pengesmarte hverdag.