Ja, du leste riktig. Et hvitt år.

I tidligere tider var nok dette utenkelig for meg, men en av flere store endringer de siste årene, er at jeg prioriterer helt andre ting en fest og alkohol nå. Rett nok betyr det ikke totalavhold, men et begrenset antall ganger jeg tar en fest.

Så i 2016, uten at jeg har tallet helt klart, så vil jeg vel tro at det har blitt en 8-9 fester, med full pakke, og det har jo vært veldig hyggelig, men på litt avstand, ikke så veldig nødvendig.

Generelt liker jeg å ha valgfrihet, både å si ja eller nei til alkohol, så det å plutselig bestemme seg for et helt hvitt år, er likevel litt drastisk. Men gode grunner er det man må ha; og her er det som jeg vektlegger:

  • En personlig utfordring. I utgangspunktet skulle det være enkelt å klare en slik målsetting, men likevel, jeg finner det interessant som en personlig utfordring. De få gangene jeg drikker må erstattes og løses på annet vis – det er jeg spent på å se.
  • Helse. Kjent argument, selv om det er lite alkoholbruk som skal kuttes, så ser jeg for meg at alkohol i uansett mengde ikke er et godt stoff for kroppen.
  • Sist men ikke minst: Økonomi. Dette har jeg blogget om før, men hovedsaklig er det to økonomiske problem med å ta en real fest. For det første går det mye penger, men det man ofte glemmer, er at dagen etter stort sett blokkeres fullstendig for både lønnet og ulønnet, fornuftig arbeid. For min egen del har jeg denne dagen-derpå-arbeidsmuligheten (helg), så den blir dermed vesentlig.
Økonomisk ligger det en del i potten, en real fest, med drinker, nattmat, ev. cover og transport ligger fort på minimum en 1000-lapp, et snitt på 1500 mener jeg ikke er utenkelig å legge seg på. Med et antall på 8 fester, og f.eks. at halvparten av dagen-derpå kan brukes til inntektsbringende arbeid, gir fort en god gevinst.

Et omtrentlig stipulert spare-budsjett kan dermed se slik ut:

Et formidabelt beløp er 16.000,- med tanke på at dette er penger som allerede er beskattet. Et snitt på 1500 kr måned lar seg høre, og er vel verdt målsettingen.