Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 49 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 15 000,-
  • Sparing hittil i år kr 15 000,-
Grei start på 2017. En del fri i desember gav noe lavere inntekt utbetalt i januar. Men 15K legges på kistebunnen.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
15.000
mål: 229.000
Akkumulert

182.000
220.000
235.000
mål: 449.000