Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 51 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 10 000,-
  • Sparing hittil i år kr 25 000,-
Ordinær februar, men et par utforutsette utgifter i februar trekker ned sparebeløpet noe.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
25.000
mål: 229.000
Akkumulert

182.000
220.000
245.000
mål: 449.000