Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 53 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 17 000,-
  • Sparing hittil i år kr 42000,-
Lite å kommentere på mars egentlig – men en investering som vil framkomme på neste statusoppdatering vil jeg snart ha et innlegg om.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
42.000
mål: 229.000
Akkumulert

182.000
220.000
262.000
mål: 449.000