Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 51 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 14 000,-
  • Sparing hittil i år kr 56 000,-
Lite å kommentere på også på april egentlig – men en investering som vil framkomme på neste statusoppdatering vil jeg snart ha et innlegg om (utsatt til neste statusoppdatering).
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
56.000
mål: 229.000
Akkumulert
182.000
220.000
276.000
mål: 449.000