Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 53 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 17 000,-
  • Sparing hittil i år kr 73 000,-
Ny bil innkjøpt med bruk av egenkapital gjør at det akkumulerte beløpet hittil i år reduseres med 23.000,- kroner. Mer om bilkjøpet kommer som eget innlegg.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
73.000
-23000
mål: 229.000
Akkumulert
182.000
220.000
293.000
270.000
mål: 449.000