Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 88 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 65 000,-
  • Sparing hittil i år kr 115 000,-
Sparing hittil i år er opprinnelig 138K, men etter kjøp av elbilen er dette redusert med 23K. Akkumulert beløp på konto er dermed i utgangen av juni 115K. Rikelig i med jobbing som har gitt utbetaling i juni, samt en god del feriepenger fører nettoinntekten høyt denne måneden. Ettersom elbil opprinnelig ikke var planlagt brukt penger på i 2017, vil naturlig nok sparemålsettingen rammes. Jeg reduserer den derfor tilsvarende.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
115.000
mål: 206.000
Akkumulert
182.000
220.000
335.000
mål: 426.000