Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 37 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 0,-
  • Sparing hittil i år kr 115 000,-
Juli er måneden med lavere lønnsinntekt, ingen leieinntekt, økt forbruk knyttet til ferie – også for pengesmarte. I tillegg en del vedlikehold til hus er påført juliutgifter. Dermed ingen slanter til pengebingen denne måneden.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
115.000
mål: 206.000
Akkumulert
182.000
220.000
335.000
mål: 426.000