På sensommeren har jeg «oppdaget» en inspirerende skikkelse innen feltet personlig økonomi. Pete Adeney er canadier, bosatt i USA – og kunne pensjonere seg som 30-åring, takket være en tiårsperiode der både han og kona levde et stramt økonomisk, men likevel meningsfylt liv. Takket være stor sparerate og fornuftig investering av de sparte pengene kunne han etter 10 og familien leve på avkastningen av de oppsparte pengene. Kanskje høres det vanvittig ut, men jeg er helt sikker på at man kunne fått til det samme i vårt eget land.

Disse 28 minuttene forteller en god del om hans livsfilosofi og hvordan han har gått fram. Om man lever uten det store forbruket, kan livet likevel være rikt – det synes jeg han er flink til å poengtere. Og som han sier, når du egentlig kan leve uten å jobbe, vel da jobber du likevel – men da fordi det er gøy – ikke fordi du må!

Pete er arkitekten bak bloggen «Mr Money Mustache» – et sted verdt et besøk!