Interesserer man seg for temaet personlig utvikling, er det ikke usannsynlig at man råker utfor loven om tiltrekning, eller «Law of attraction» som den heter på engelsk.

Forenklet sagt dreier det seg om at et sterkt tankefokus på et ønske eller behov utløser inndekningen av det. I praksis blir det slik at tenker du på å bli frisk, på å få en kjæreste eller få et stort beløp på konto, så er løsningen å tenke hardt på akkurat det. Fenomenet blir forsøkt forklart vitenskapelig, uten særlig å imponere vitenskapsfolk. Slik sett er det ikke rart at denne loven har fått merkelappen «pseudovitenskap».

Selv synes jeg også dette i utgangspunktet er ganske ulogisk. At tanker alene kan ordne opp i diverse problemer eller utfordringer, eller ønsker og drømmer man eventuelt måtte ha, føler jeg nok er heller tvilsomt.

MEN- og det er alltid gøy når det dukker opp et «men». For det som er nært beslektet med denne loven og som man ikke skal tvile helt på, er det faktum at tankekraft rundt et spesielt tema gjør at man faktisk ser annerledes på omgivelsene, og på den måten kan det føles som om tankekraften har en effekt.

Eksempel; en kompis av meg begynte å gå lei av jobben sin for noen år siden. Naturlig konsekvens er at man da øker tankekraften rundt det å bytte jobb. Man åpner sansene for nettopp dette – og dermed følger man bedre med i aviser og på nett, i samtaler og andre settinger som kan være viktige. Automatisk sender man ubevisst et signal om at «jeg er interessert i en annen jobb», og handlinger styres ut fra dette. Selv kjører jeg elbil, og etter at jeg ble elbileier har både kunnskapen og oversikten jeg har om elbiler økt betraktelig. En klassiker er for eksempel at man som nettopp singel og litt deprimert, med et ser mange flere forelskede par enn man gjorde tidligere.

Så i svært generell forstand kan man jo si at tankefokus på ny jobb meget sannsynlig kan føre til at du ender opp med et jobbtilbud. Men det er klart, å tenke er ikke alene nok, det krever en del handling i tillegg.

Så det er altså mine tanker om denne «loven», hvis man skal definere det som en lov. Jeg tror det er viktig å lese litteratur basert på denne med en pragmatisk holdning – og gjøre seg opp sin egen mening om det hele. Å tolke loven bokstavelig vil nok skuffe mange.