Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 36 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 0,-
  • Sparing hittil i år kr 115 000,-
August er måneden med første restskattinnbetaling, sånn sett er august og september måneder som stort sett er et nullspill. Siste kvartal skal imidlertid gå som normalt, og målet om 426K er stadig innen rekkevidde.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
115.000
mål: 206.000
Akkumulert
182.000
220.000
335.000
mål: 426.000