Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 41 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 0,-
  • Sparing hittil i år kr 115 000,-
September er måneden med andre og siste restskattinnbetaling, sånn sett er som sist sagt august og september måneder som stort sett er et nullspill. Imidlertid er Q4 i gang nå og målet om 426K står ved lag!
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
115.000
mål: 206.000
Akkumulert
182.000
220.000
335.000
mål: 426.000