Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 44 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 14 000,-
  • Sparing hittil i år kr 129 000,-
Sånn, der var oktober over. Litt mindre ekstrajobbing i perioden, samt et selvforskyldt kaskoskade på bilen med påfølgende utgift gjør at bingen ikke fylte seg like godt som planlagt denne måneden.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
129.000
mål: 206.000
Akkumulert
182.000
220.000
349.000
mål: 426.000