Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 44 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 27 000,-
  • Sparing hittil i år kr 156 000,-
November unnagjort. En god del ekstrajobbing og moderat med utgifter har gitt et godt påfyll denne måneden. Selv med halv skatt i desember kan det se ut som jeg ikke helt når målet om 426K, men det skal ikke skille så alt for mye.
År
2015
2016
 hittil i 2017
Oppspart
132.000
160.000
156.000
mål: 206.000
Akkumulert
182.000
220.000
376.000
mål: 426.000