Nok spareår er snart tilbakelagt, og et nytt står for døren, og det er alltid er grei øvelse, både å se framover og bakover – og gjøre opp status. Noe man bør gjøre på alle områder i livet egentlig.

Men her og nå handler det om sparing. På samme tid i fjor, gjorde jeg noen spådommer og hadde noen konkrete tanker om spareåret. Blant annet nevnte jeg en del reduksjoner av utgifter, og dette har stemt ganske godt med realitetene. At 2017 ikke skulle bli et investeringsår, tok jeg litt feil av, siden jeg på våren byttet ut elbilen med en oppgradert utgave. Dette påvirket planlagt sparebeløp. Ut over dette trappet jeg ned jobbing mellom april og august, og dette har også gitt litt utslag på forventet sparing.

Opprinnelig var sparebeløpet satt til 229K, senere redusert til 206K, og slik det ser ut nå, vil nok reelt spart beløp dette året ende opp på 190K omtrent.

Så hva med 2018. Vel, å uttale seg skråsikkert om framtiden er ved bare å nevne det jeg nettopp har sagt, vanskelig. Imidlertid ser jeg ikke behov for større investeringer i året som kommer. Det vanlige med vedlikehold på hus kommer, samt en lite utflukt eller to i løpet av året. Ut over dette, er jeg ganske godt fornøyd med det jeg eier i dag.

Imidlertid er det ikke bare Egon Olsen som har en plan, det har jeg også. Hvis mine kalkuleringer stemmer, vil jeg komme opp i omtrent 550K til sommeren, noe som er etter hvert en fin «base» av trygghet og frihet.

Derfor er planen fra sommeren av å trappe ned på fast jobbing, og jobbe mer på tilkallingsbasis. Dette for å frigjøre tid og etter hvert leve nærmere opptil et matra jeg liker godt, tilstanden der du

“Can work for joy, not necessity”

Poenget med dette er da ikke nødvendigvis å jobbe mindre, men å jobbe i større grad når jeg selv har lyst. Å ha fast jobb betyr fast arbeidstid og forpliktelse. Tør man gå for ustabil inntekt og usikkerhet rundt arbeid, får man høste frihet til å velge. Og her kommer den økonomiske basen inn i bildet. I utgangspunktet tror jeg ikke bortfall av fast arbeid vil redusere inntekten spesielt mye, men «basen» gjør at man fint kan leve med risikoen.

I første omgang tenker jeg at perioden uten mye fast jobb skal vare i et års tid, fra sommer til sommer.

Derfor gjør jeg et nytt forsøk på 229K også i 2018, noe som vil gi et akkumulert beløp på rundt 640K – og man begynner å få millionen i sikte etter hvert, et mål jeg ser for meg kan være mulig å nå i 2020.