Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 58 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 29 000,-
  • Sparing i år kr 185 000,-
Sånn, det var 2017! Som jeg nevnte i innlegg tidligere i desember, lå sparetallet an til å havne rundt 190K, og selv om totalen ikke havnet så langt unna det, så er det klart at selve opprinnelsen på 229K er en vesentlig bom. Men som sagt, å forutsi framtiden kan alltids være utfordrende.
År
2015
2016
 2017
Oppspart
132.000
160.000
185.000
mål: 206.000
Akkumulert
182.000
220.000
405.000
mål: 426.000