Sparerapport denne måneden:

  • Netto inntekt kr 48 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 15 000,-
  • Sparing i år kr 16 000,-
Da var 2018 i gang, og ingen spesielle forhold å berette om på sparefronten. Kommunale avgifter ble trukket i starten av januar og trekker spareraten litt ned.
År
til og med 2016 2017  2018
Oppspart
160.000 185.000 15.000
mål: 229.000
Akkumulert
220.000 405.000 420.000
mål: 634.000