Sparerapport denne måneden:

  • Netto inntekt kr 44 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 12 000,-
  • Sparing i år kr 28 000,-
Februar flydde forbi uten at jeg produserte et eneste innlegg; det vil si, en god del kladder er påbegynt, men både tid og kulde har kanskje skylda (fint å skylde på andre!). Uansett – en hybelinntekt falt bort denne måneden, og vil vedvare til sommeren antagelig – noe som strengt tatt er utenfor beregning og prognose.
År
til og med 2016 2017  2018
Oppspart
160.000 185.000 28.000
mål: 229.000
Akkumulert
220.000 405.000 432.000
mål: 634.000