Sparerapport denne måneden:

  • Netto inntekt kr 44 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 12 000,-
  • Sparing hittil i år kr 40000,-
Få innlegg også i mars – travle tider, men sparingen består. Kvartalsvise kommunale avgifter og sørvis på elbilen trekker noe ned på spart beløp denne måneden.
År
til og med 2016 2017  2018
Oppspart
160.000 185.000 40.000
mål: 229.000
Akkumulert
220.000 405.000 444.000
mål: 634.000