Sparerapport for denne måneden:

  • Netto inntekt kr 45 000,-
  • Sparing denne måneden: kr 16 000,-
  • Sparing hittil i år kr 56000,-
Måned helt på det jevne. Justert et boliglån til fastrente og måtte putte inn ca. 100K for å komme innenfor krav til avdragsfrihet.  Akkumulert finansiell formue og mål for året justeres ned – dog er sparemålet det samme. 100K i innskudd eller mindre gjeld er det samme!
År
til og med 2016 2017  2018
Oppspart
160.000 185.000 56.000
mål: 229.000
Akkumulert
220.000 405.000 360.000
mål: 534.000