Pengesmart er jeg kanskje, men full oversikt har jeg nok ikke helt. Mobil-appen «mattilbud» er for eksempel en app som har vært tilgjengelig en tid, uten at jeg har fått…