På sensommeren har jeg «oppdaget» en inspirerende skikkelse innen feltet personlig økonomi. Pete Adeney er canadier, bosatt i USA – og kunne pensjonere seg som 30-åring, takket være en tiårsperiode…