Sparerapport for denne måneden: Netto inntekt kr 53 000,- Sparing denne måneden: kr 17 000,- Sparing hittil i år kr 73 000,- Ny bil innkjøpt med bruk av egenkapital gjør…